10.05.2023

İsmail ÖDEN

İsmail ÖDEN
Eğitim Görevlisi
(Kur'an-ı Kerim)

1983 yılında Konya’da doğdu. İlkokulu doğduğu kasabada okudu.  1997’de Uluırmak Nuraniye Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamladı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği “Güzel Kur’an Okuma” yarışmalarına katılıp hafızlık dalında Türkiye 1.liği ve Dünya 4.lüğü derecelerini aldı. 2003 yılında Konya İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Antalya’nın Alanya ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı.

2013 yılında Konya İli Selçuklu İlçesi Hacıveyiszade Camii İmam hatipliğine naklen ataması yapıldı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2015 yılında Mısır Tariki Şeyh Ataullah Mesleği üzerine kıraat okutan şeyhûlkurra Mithat Aça,'da aşere ve takrib dersleri almaya başladı. Öden’e, 2017’de hocası aşere ve takrîb icâzeti verdi. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu aşere takrîb sınavında başarılı oldu ve resmi kıraat icâzet hakkını elde etti. Ayrıca Öden, 2017’de tarihi Ali Efendi Dâru’l-Kurrâsı’ında, takrîb usulü derslerini okuttu.

Konya Hacıveyiszâde Câmii Uzman İmam Hatib’i olarak görev yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olması neticesinde, 07/09/2018 tarihinde Konya Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (28.06.2022 tarihinde Konya Dini İhtisas Merkezine dönüştürülmüştür.) Kerim ve Kıraat Öğretmeni olarak atandı. 2019 yılında Kur’ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi alanında başladığı Yüksek Lisansını “Mısır Tariki Şeyh Ataullah Mesleği’nin el-Aşru’s-Suğrâ ve el-Aşru’l-Kübrâ Öğretim Usulleri” konulu teziyle tamamladı. 2022 Yılı Eğitim Görevliliğine Geçiş Sınavı'nda başarılı olarak 06.02.2023 tarihinde Eğitim Görevlisi kadrosuna atanan ÖDEN, evli ve üç çocuk babasıdır.